ostrov...

6. prosinec 2008 | 01.09 |

Dnnes jje PÁTEK 1,11,2008 ....Chris a Michelle majj zrownna Fyzikku...poslednní předmět...a Tommy s Lukkym Občannkku...HURRRAAAA...už zwonní....celá škkola se sejjde w šatnnách a ty čtyři wyráží do jjídelnny...sednnou si kk jjednnomu stolu...už dojjedli a dou kkaždejj swou cestou...Lukky s Tomym bydlí kkousekk od Michelle s Chris(Michelle a Chris sou dwojjšata...ale kkluci sou jjennom kkámoši)...dou si zbalit kkufry...zejjta odjjíždíme nna Hawai...supeeer...:-*

Dou na letiště, nastupují do letadla a letí... Nnajjednnou začnne turbulennce a letadlo nnarazí do skkály...jjenn čtyři lidi přežili...MY....ztroskkotali sme nněkkde nna nnějjakim diwnnim ostrowě...a etě lepčí jje...že nna jjednný stranně uwízli Michelle a Lukky...a nna druhý Chris a Tommy...

U CHRIS:,,A co budem dělat...já se bojim mamiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!´´řve jag malej hajzl Tom...,,Kurwa drž hubu!!´´okřiknu ho a von rázem zmlkne...vydam se někam neznámo kam do jungle.... Onn se rozeběhnne jjakk malejj Jjarda za nní...aby se nnáhodou nneztratil....

U MICHELLE: Čumim jjakk pukk s kkym tu sem a kkde to sem....Nnajjednnou slyšim ránny a nněčí fňukkánní...otočim se...a za mnnou dělá Lukkynn s pláčem nněco jjakko hrob....takk za nnim přídu a nna nnáhrobkku stojjí "CHRIS...DYCKKY SEM TĚ MILOWAL"

CHRIS: ,,Jááááááu ty debile!!´´řvu na toho dementa kterej se na mě strachy lepí jag klíště a práwě mi šláp na nohu.

..,,Promiň...´´pípne jenom a ukápne mu slzička jag malýmu dítěti kterýmu vezmete jeho autíčko či panenku... Nnajjednnou uslyší wypískknutí a nněkkoho zařwat a o chwíli pozdějji zasténnat "To byla určitě ségra" řekknne si Chris...a slyší jjakk si Tom mumlá "Kkdyby tu byla takk jjí předwedu jjakkejj dokkážu být kkannec...i kkdyž sem etě pannic...prawda" Nnáhle uslyší křupánní wětwí a nnajjednnou ránna....Chris se wálí nna zemi a nna nní leží Lukky....Tommy leží nna zemi a nna nněm Michelle...Luky se zvedne....za chvílu i Chris a ruku v ručce dou někam pryč, daleko od těch dwou...

U MICHELLE:Ležim na Tomym jako je to dost pohodlný... najednou čumim na jeho hlavu...na který mu sedí tarantule...,,ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!´´začnu řvát jag pominutá...,,ÁÁÁÁÁ SUNDEJ TOOO!!!´´začne řvát ještě wiac Tom...jenže jag tag tam sebou mrská jag nadržená stepní koza...ta tarantule mu jaksi taksi zaleze pod tričko a pag pod kalhoty... Michelle se pokkusí mu jjí wynndat...ale to už jje taranntule dáwnno w čudu...nněkkam z toho kkřikku utekkla....Tom toho jjakksi wyužijje...podkkopnne mi nnohy...jjá nna nnějj zase spadnnu...chíli nna nnějj kkoukkám...nnajjednnou mě přewalí takkže ležim pod nnim....chíli nna sebe házíme zamilowanný očkka...a pakk se začnneme pomalu líbat....propukknne nnejjspíš nnoc wášnně.... Jenže to najednou Tom znova vykřikne...,,JÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁU!!!!´´ tag se leknu až málem dostanu infarkt...,,Mam to nohama...vyndej tooo!!!´´pořád řve...tag mu rozepnu kalhoty a tim pádem ta tarantule někam zmizí páč mu spadly kalhoty...koukam na něj jag na boha...má bílý boxerky se srdíčkama a na nich napsáno: I´M WHITE BOY!!!...

CHRIS:Kkráčíme rukku v ruce jjakk mazlíčci...až nnajjednnou přistanne Lukkymu nna hlawě nnějjakkej papouch....začnnu ho tam sunndawat...ale vonn tenn hajzl nne a nne dolu....urwu kkus wětwe..nnapíchnnu ho nna nní a nněkkam zahodim...deme dál....O kkkousekk dál se mi kkolem kkrkku omotá užowkka...Lukky jjí wezme...udělá z nní balonnekk a pustí....takkže si užowkka začnne lítat po nnebi....deme dál...tam mi ujjedou nnohy po blátě a už wálíme sudy....Dopadnneme takk...že ležim nna Lukkym...Lukky to nnepřežijje...přewálí nnás a leží onn nna mě...pomyslim si "HURRRA....KKONNEČNNĚ UŽ NNEBUDU PANNA" A jje to tady...už sme jjennom we spodnnim prádle...říkkám si...že má děsnně welkký pero...to bude určitě bolet...nnajjednnou "Láskko...asi mám tlochu wětšího bloukka pytlíkka...ale nnebojj...budu něžnejj" ...strčí mi swůjj jjazýčekk do pusy...a už to rozjjíždíme...jje to jjakko jjednna nnoc wášnně...telenowela kkterou dáwajj kkaždejj denn nna NOWĚ "Jjo...nna nně kkoukká nnaše babičkka" řekknne nnajjednnou Chris...."Nno plominn...ale nnebudu s tebou šukkat kkdyž myslíš nna babičkku" takkže jje po sranndě....Nnajjednnou Chris spadnne nna hlawu kkokkos...rozlouskkl se a Chris si myslela že se nna nní Lukkas wystříkkal....stáhla mu kkalhoty a zařwala nna nnějj "Takk dělejj ty bejjkku...sem celá twoe...už myslim jjennom nna tebe" a ta prawá wášenn wypukkla

U MICHELLE: "Nno plominn Tome...ale máš wážnně hesskký trenncle" Tom se nna mě šibalskky usmějje...wezme mě ze rukku....wykklepe si kkalhoty...oblíkknne si jje a kkráčímě si to rukku w ruce nna pláž...Tam mě Tom powalí nna zem jjakk nnějjakkejj hřebec kkobylu...lehnne si nna mě...už sme jjennom we spodnním prádle...nnajjednnou tam ležíme nnahý a oddáwáme se wlnnám wášnně....Asi takk po hodinně jje po wšem...Z toho diwnnýho pralesa se ozwe nněco jjakko we stylu "Am bonžardy...hemy si nna tep kur" Koukkáme jjakk zrownna zrozenný wolowé nna kkus bábowkky...Nnajjednnou z lesa wyběhnne nnějjakkej "hambáč" ...takkže nnejjspíš domorodec...swáže nnás dohromady...praští banánem a my se probereme až nna nnějjakkym stromě kkde sou nnaproti nnám přiwázanný Lukkas s Chris...

CHRIS: Tag se všeci diwíme...jenže najednou příde jejich náčelník (poznali sme to podle toho kloboučku co má na palici) a chvílu na nás kouká...změříme si ho pohledem a koukáme že místo ,,roušky´´ má obvázanou kůru vod stromu...čumíme na něj jag na boha...najednou zakřičí: ,,Akalamera, fetiš jat!!!!´´ tag na něj vykulíme ty naše vočíčka, jeden domorodec nás vodřízne a ten náčelník na nás pag jenom:,,Elepešák sotorek hafom ko tinar!!!!´´a odejde....chvílu jen tag pokukujemea pag se dozwíme že nás svlíkli a sme jen ve sp prádle...teda jenom v dolejšku...což mam já a Michelle trochu problém...×D Tag se zakryjeme a deme někam sehnat naše oblečení...dem tag po tý vesnici až uwidíme vobroskej kotlík jag se z něho kouří...,,Co myslíte že tam vaří?´´zeptá se Michelle...,,Mno asik to připravujou pro nás nne...´´ptá se Tom a najednou omdlí...my na něj jenom koukáme jag na uschlý rajče a dem dál...jenom Michelle se k němu sklání aby ho probrala...dem se kouknout do kotlíku a čumíme...voni tam vaří naše voblečení!!!!!! ,,Apalas ter kotag feha!!!´´zakřičí ten jeden a už běží pro Toma kterej se nne a nne probudit...tag usoudí že je mrtvej a hodí ho do kotle plný vody...

MICHELE: Začnnu tam kkřičet: "Nneeeeeeeeeeee.....Tome....Proboha dyť ho uškkwaříte...má hloznně jjemnnou pokkožkku....Počkkat...Tome, MILUJU TĚ!!!" Nnajjednnou se Tom probere...rozeběhnne se kke mě a říkká "To máš recht...mám děsnně jjemnnou pokkožkku" a nnic wíc....zesmutnnim z toho že to nneslyšel..."Oč té refekti pi spršeň" řekknne nnějjakkej "hambáč" a hnned nna to se ozwe nnějjakká ženskká "Šumi tumi lumi bumi" a nnajjednnou wšichnni wydechnnou úžasem..."OoooHHHHHH" zaznní celou wesnnicí....Wytaháme ty nnaše hadry z jjejjich kkotlíkku a mizíme...jjak se takk otáčíme jjestli už pobrali nnáš úprkk...nnewšimnnem si nnějjakký jjámy a už padáme jjakk Alennka do králičí jjamky....Dopadnnem do nnějjakkýho kkapradí a sme w nnějjakký jjeskynni...kkterá jje nnekkonnečnně dlouhá....Jje to tu klááásnný....malinnkkejj wodopád....čistejj wzduch jelikkož sou wšude otwory....určitě jje tedy nneobjjewenná a takk se rozhodnnem tu zůstat...kkaždejj si postawíme nněco jjakko swůjj útulnný pokkoj a pakk nněco jjakko pokkoj se společennskkou místnností pro wšeci dohromady...

Den 2.

CHRIS: Je krássný ráno a já se du vykoupat do vodopádu...jeee už se fuckt těšim...tag du, hodim věci pryč a skočim nahá do vody...tag se tag umývam (jeee to mjusí bejt úžassný...já ci taky...samo že nne sama...×D)...až najednou slyčim v křoví na břehu šustění..leknu se...ale pag tomu nevěnuju pozornost...najendou odtamtud vyleze NAHEJ Tom!!!!!!!!!! Tag se ho leknu až vykřiknu...von uteče do jeskyně...,,Ty wole...co to bylo???´´ ptam se sama sebe...a pořád si říkam že sem málem omdlela...tag se koupu dál ale najednou mi do vody skočí žába...,,ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!´´ řvu jag pominutá páč tyhle potvory nesnášim...vylezu z vody a najendou do někoho narazim... Nnejjspíš jje to Lukkas :-* ...a wono howno...jje to Michelle kkterá se lekkla co se dějje...."Probohaaaa....co se to tady dějje...kurwaaa...kůli wám sem se wyspala zase nna hownno..to bude zase denn nna píču...do prdele" a wodejjde nněkkam do hajzlu...Du se podíwat nna Lukkáškka...a wonn nnikkde "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" a nnajjednnou mi nněkkdo zacpe pusu polibkkem a opatrnně mě položí do tý klásnně jjemnný postýlky...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře