houba

6. prosinec 2008 | 01.10 |

Jednou...bylo už po škole...se třídní houba na tabuli z Tercie rozhodla že... Si zajjde pokkecat s jjinnou houbou...ale nnewěděla s kterou........... Tag šla po chodbě v prvním patře.. A nnajjednou nna nní nněkkdo šlápnne....Z chodby wytekkla wšechna wsákkla voda....Kkdyž se houba podíwala kkdo to byl...Zjjistila že to byl Jelínek...málem ju jeblo dyž uwiděla jaho spodky.... Jelínnekk to málem nnerozchodil...Nnikdy asi nnewiděl tolik wody...A tak si zawolal nějjakký kkluky co uwiděl nna 1.patře ať ten swinčík ukklidí....Houba ale nnechtěla čekkat nna to až jjí nněkkdo sebere a hodí do umywadla do jjinný třídy....Odhopsala do

pryč...sama nevěděla kam...všude tam byla tma...najednou se rozsvítilo a uwiděla že v té třídě se učí...hupsla pod jednu lavici...ale dyž se podíwala nahoru málem se poblila... V tý lawici seděl Nushart.... s Eliškou Kotalovou....vůbec nechápe gde se tam vzala ale ti dva si náramně rozuměli..myslela že mu Eliška pod tou lavici snad vy---něco ale radši hupsla pod jinou lavici...

Kkoukkla se nnahoru a v tý lawici seděli Komma a Stáňa a líbali se spolu.... Jenže to najednou Stáňa ručičkama bloudila čím dál níž až narazila na... Houbu pod lawicí...Wypískkla a houba se l

ekkla.

..Skočila pod lawicí wedle tý minnulý a w nní seděli Míša s Dusíkem...Dusík ju pomaloučku ručičkama a prstíčkama vy-to ....a ona jen sténá potichu Adámkovi do ouška... Houba uskkočila pod další lawici kkde seděli Chris a Richard Stingl....A zlownna se oddáwali wášnni...... Jenže houba vzala founa a vyblejskla si je a odcupitala si to dál... Pod další lawicí potkkala Korcha a Fabiena jjakk si zpíwaly Tulácký ráno a tak chtěla pokkračowat dál...ale akkorát zazwonnilo nna přestáwkku...Houba se wyděsila..."To asi nnepřežiju" ... Všichni se zvedli a najednou ju něgdo zašláp... Byl to Štěpánek...Houba mu zůstala přilepenná nna botě a on s nní prošel celou škkolu až kkonnečnně zalez do Chemie a dřepl si nna tu swoí smradlawou prdel...

Tag si tam tag houbička sedí přilepená na botě... A nnajjednnou uslyší Jirku Nováka jjakk začnne řvát nna Štěpána....Štěpán si odlepí houbu a zahodí jjí nněkkam... Do píči...přesněji do Kommový píči...sama houba ani newí jag se tam dostala... Kommová si jjí začnne strkat sem a tam a houba se wyblijje přímo dovnnitř....Kommová jjí zahodí a houba spadnne do umywadla...Tam jji Kathushka wyždímá a začnne s nní ve Fyzice mejjt tabuli Jenže ju to neba a tag ju roztrhá na kousíčky a de do Tercie aby si vyměnila kalhotky... Kkdyž tam příde takk si to tam nna stole rozdáwá Dominik a Ankim... Takk si tam začnne wyměňowat kalhotky a Anki nna nní wlítnne ze předu a Dominikk ze zadu...... Tag tam tag všecí hekaj až tam příde Novák a šlehne sebou dyž je uwidí... Takk tam takk leží a nnikkdo si ho nnewšímá... MEZITÍM U CHRIS A MIKI: Chris se de namalovat ... A po cestě nnarazí do Lukkase kkterejj přijjel z Prahy kůli nní.....Takk ho Chris popadnne a táhnne ho do Zemákku aby si tam mohli užít... Tag dou...Chris si sedne na stůl a Luky se k ní namáčkne co nejwiac to de..

A prowozujjou tam spolu S.E.X. .....ale co ostatnní....?=-O Serou na ně...užívaj si ten krássný pocit... Ale nnajjednnou tam vlítnne Korch že... Ho má scvrklýho.... Chris ho pošle za

Fabienem že mu ho vykouří a pokračuje v šukačce... Ale zlownna tam zase nněkkdo wlítne....Ale tentokkrát jje to MiKi... že chce new kondom že ju ten jablečnej s Nuzym praskl... Ale kkdyž uwidí Chris a Lukkyho....dostanne infarkt a musí nneprodlenně a ihnned do nnemocnnice.....

Tag si jí nevšímáme a milujem se dál...jenže to nás už zasik něgdo vyruší... Tentokkrát jje to Komma...kkterejj zakkopnne o Michelle a takk zawolá BvB a tenn jjí odweze do nemocnnice..... Jenže Komma začne naříkat že mu praskla voda... Lukky už nnewydrží jjakk jjim tam furt nněkkdo leze a odweze teda Kommu do nnemocnnice.... A Chris se nasere páč to ještě ce...

A takk de teda za Fabienem prosit o šuk... Jenže dyž se na něj pořádně koukne zvedne se ju nádrž... A de radši za Gabrielem kkterejj jjí znnásilnní.... Jenže nne doslova...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře