Les...

6. prosinec 2008 | 18.16 |

Jjednnou se Michelle a Chris(jjá a ty) dohodly...že půjjdou wenn...i kkdyž zatim nnewěděly kkam a co se přihodí...!? Ale....ale nnechtěly jjít samy...."Koho wezmem etě sebou...?" "Jjá ti nnewim...ale spíš nnikkoho" ....takk se takk dohadowaly....až....A ž se rozhodly že pudou pro Lukyho ( :D) a pro Korcha...Takk se dohodly že se sejjdou v sobotu ve 14:00 u kkašnny...(P.S. Máme spát jjakko u nnás nna chatě - wšichnni čtyři) a prozatim šli nna poslednní hodinnu v pátekk...nna Fyzikku...a po cestě do Fyzikky Se Míše zatočila hlawa, opřela se o zábradlí a spadla po hlavě dolů...Nnaštěstí se to stalo u šatenn....ale hlawa jjí bolela stejjnnakk...hurrra...už jje po škkole...šli sme nna oběd kke Chris...a pakk pro pár wěcí k Michelle...měli sme bejjt nna chatě celejj wíkkennd + celejj tejjdenn...jjelikkož sou jjarnní prázdnniny...Přišli sme nna chatu....tlochu to tam pokklidily...připrawily a šli pro Lukkinna....Kterej se přistěhoval sem do Aše...Čekkali sme půl hodinny nnež sme se dočkkali a pakk hurá pro Toma...Jjennže i nna nnějj sme čekkali půl hodinny...šli sme nna chíli nna chatu aby si kkluci odnnesly wěci...a pakk hurrra do lesa....Šli do lesa páč slyšeli že tam straší tag se chtěli přesvědčit...jenže to se Chris najednou propadne někam neznámo kam a Luky jí samo přispěchá na pomoc ale propadne se taky tag je Michelle s Tomem nemjužou nigde najít...Hledajjí hledajjí...ale marnně...Ale museli bejjt opatrnný...ptže kkdyby Michelle zůstala sama...takk bude posranná až za ušima a chcípnne strachy...Kkdyž v tom Tom o nněco zakkopnne a Michelle wypískkne lekknutím...jjelikkož zakkopnnul o nněčí hnnátu(už to byla jjennom kkost)...Tom jjí ukklidnní a můžou pokkračowat v cestě.

..kkdyž nnajjednnou uslyší nnějjakké hlasy a kkřupánní wětwičekk...
U CHRIS:,,Hm..to fuckt zvědavá co tu teď budem dělat...´´ ptá se Chris nasraně...,,Co myslíš zlatíčko...?´´kouká na ní s úsměvem Luky...Lukky si nnejjspíš myslí...že kkdyž sou kkonnečnně samy takk si to spolu poládnně užijjou...jjennže sou ztracenný....Chris mu teda s lítostí odpowí "Plominn zlatí...ale jjesli sis nnewšim...takk sme se ztratily...takkže si spolu nnezašoustáme...to budeme muset odložit" Lukky se nna nní jjennom diwnně podíwá a odpowí "Ale láskko...jjá nnemyslel tohle...jjá myslel...že spolu nnajjdeme cestu zpátkky nnebo aspon Michelle s Tommym..." Tag zkoušeli vylézt...ale nešlo jim to...nakonec to vzdali...celý od bláta mokrý se na sebe podíwali a začali se uculovat..Jennže Lukkymu nnajjednnou ukklouzla nnoha a žbluňkk...za nnima byl nnějjakkejj rybnníkk....Chris tam chcípá smíchy a nnajjednnou žbluňkk a jje v rybnníkku takky...Chíli nna sebe cákkajj wodu...nnajjednnou přestannou...stále se přibližujjou...už oba cejjtí chladnný dech toho druhého..a nnajjednnou A najednou Chris vykřikne a ukáže za Lukyho...ten se votočí a za nim na kameni ve vodě stojí Woldemort...Nnajjednnou máwnne rukkou a jje fuč...Lukky nnechápe a Chris chcípá strachy....

U MICHELLE:...,,ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ´´ řve Michelle a umírá...páč se koukla Baziliškovi do vočí...,,NE!!!´´řve Tom kterej stihne utéct ale widí swojí Michelle ležet na zemi...Ale pozor...Michelle lekknnutím spadly slunnečnní brejjle nna obličejj...takkže nnechcípla...ale stal se z nní kkámenn...Ale Tom o tom nnewí a proto polo-leží nna Michelle a pláče...Nnnajjednnou se wedle nnějj objjewí BŮH...Tom nna nnějj začnne řwát "Bozeee...simtě...nneber mi jjí...etě sem jjí nnestačil říct jjakk moc jjí milujju" nnajjednnou se lesem rozeznní obrowskká ránna...Tom dostal fackku od Boha "Bože za co...?" "Ty kkreténne...což jsi wčera nna nnowě nnesledowal HP2...? Jje jjennom kkámen" "Sakkra...nnesledowal...brácha nna nnějj kkoukkal...a brečel...a co mám teda udělat aby z nní nnebyl kkámenn...?" "Ty si wážnně děsnnejj magor...zeptejj se teda bráchy" dopowí bůh a letí se kkoukkat nna telenowelu "TAKK/JAKK KKDE ČAS" ....Tom zawolá bráchowi a dozwí se...že musí wyrobit lekktwar z manndragory...
U CHRIS: ,
,Ty wole co to bylo?´´křikne Lukys tag vyděšeně že to zní jag dyby něgdo znásilňoval mluwící panenku...,,Já newim...´´...řekla Chris a už si to štrádovali někam neznámo kam hlavně daleko vod řeky...Dou a dou...wrhajj nna sebe zamilowanný pohledy a nnajjednnou Chris nnapálí do stromu a šlehnne sebou....Luky se tag vyděsí že se jí něco stalo že omdlí taky...Jje druhhejj denn...sobota..a Chris se probodí...leží nna Lukkym a sou nna nnich kkopretinny....Ta se zvedne, probudí Lukyho polibkem kterej se taky vzbudí...jenže se neudržej a začnou se milovat obalený v kopretinách...Takk se tam takk milujjou a wzdychajj jjakk upíři...

U MICHELLE :Tag de Tom hledat v lesíčku mandragory, nakonec najde...udělá z nich jablečný džus a dá to Michelle vypít...Michelle se roztuhnne...wzbudí a začnne řwát "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" ...Tom jjí ukklidnní a wšechnno jjí wyswětlí...Michelle takk nnějjakk nnechápe...ale radši nneřeší....řekknne že jje děsnně unnawenná...ale Tom jjí nnewěří a začnne nna nní nnadáwat že sem si tam hesskky spinnkala a onn zatim běhal po lese jakk čůráčekk a hledal mandragory...."Ale nnotakk...zlatí..ukklidnni se" řeknnu a dám mu malinnkkou pusu nna twář...a wydám se nnějjakkým směrem hledat Chris...Tom celejj zrudnne a hnned se rozeběhnne za mnnou...dá mi takky malou pusinnkku nna twář...chytí mě za rukku a deme...po cestě zakkopnnu o nnějjakkejj pařez a hodim hubu...Tom nna mě spadnne....zkutálíme se dolů z nnějjakkýho kkopečkka....skkonnčíme v nnějjakkim mechowym(takže klásnně měkkoučkkim) kkapradí...kkde se začnneme wášnniwě milowat....

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Les... love-sasy 06. 12. 2008 - 20:03